Kreatywni-kreatywnym

Kapitał ludzki PARP Unia

Projekt

Fundacja Promocji Innowacji Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Pomorski Fundusz Pożyczkowy Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży